#cycle
web-use
ขอบเขตงานบัญชี
บริการทำบัญชีครบวงจร
อัตรา
คำถามที่พบบ่อย
previous arrow
next arrow

บริการด้านบัญชีกับ GreenproKSP​

www.buncheeklaiban.com คือเว็ปไซต์ที่รวบรวมสำนักงานบัญชีในภายใต้ GreenproKSP franchise โดยเราทำงานในมาตราฐานเดียวกันมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยตรวจสอบ รับฟัง และแก้ไขปัญหา เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่มีคุณภาพและสม่ำเสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใด

Greenproksp เป็นผู้ให้บริการรับทำบัญชีที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปี บริหารงานโดยผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่มีประสบการณ์สูง และเป็นบริษัทชั้นนำด้านรับทำบัญชี ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรธุรกิจมากมาย

> และธุรกิจอื่นๆ ที่หลากหลาย ทั้งองค์กรธุรกิจ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SMEs) หรือขนาดใหญ่

ขอบเขตการให้บริการงานรับ ทำบัญชีและภาษี

 • ให้คำแนะนำในการจัดทำเอกสารทางบัญชีที่ถูกต้อง
  •  ใบแจ้งหนี้ 
  • ใบกำกับภาษี 
  • ใบเสร็จรับเงิน 
  • ใบลดหนี้, ใบเพิ่มหนี้ 
  • เอกสารด้านบัญชีอื่นๆ
 • ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาด้านบัญชีที่เกิดขึ้นกับกิจการ
 • บริการรับ-ส่งเอกสารงานด้านบัญชี(หากท่านไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารให้)
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
 • จัดทำและยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่าย
  • ภ.ง.ด.1
  • ภ.ง.ด.3
  • ภ.ง.ด.53
  • ภ.ง.ด. 54
 • จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ประจำเดือน
 • จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 (VAT)
 • จัดทำและยื่น ภ.พ.36
 • จำทำและยื่นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)
 • บันทึกบัญชีโดยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดรายวันที่เกี่ยวข้อง
  • สมุดรายวันทั่วไป 
  • สมุดรายวันซื้อ 
  • สมุดรายวันขาย 
  • สมุดรายวันรับเงิน
  • สมุดรายวันจ่ายเงิน
 • ปิดบัญชี ส่งงบการเงินรายเดือน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน
  • ทะเบียนทรัพย์สิน
  • รายละเอียดลูกหนี้
  • รายละเอียดเจ้าหนี้
 • ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีและภาษี
 • ปิดบัญชีสิ้นปี จัดทำรายงานทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ, หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 • ยื่นงบการเงิน, สบช.3 (แบบนำส่งงบการเงิน), บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น บอจ.5
 • จัดทำประมาณการและยื่น ภ.ง.ด.51 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กลางปี)
 • จัดทำและยื่น ภ.ง.ด.50 (แบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล)

อัตราค่าบริการรับทำบัญชีรายเดือน

 • 1-10 บิล
  2,500
 • 1-20 บิล
  3,000
 • 1-30 บิล
  3,500
 • 1-40 บิล
  4,000
 • 1-50 บิล
  5,000
 • 1-70 บิล
  6,000
 • 1-100 บิล
  7,000
 • 1-130 บิล
  9,500
 • 1-160 บิล
  11,500
 • 1-200 บิล
  13,500
 • 1-250 บิล
  16,000
 • 1-300 บิล
  18,000
 • 1-350 บิล
  20,500
 • 1-400 บิล
  22,500
 • 1-500 บิล
  24,500
 • 501 ขึ้นไป
  26,500

*หมายเหตุ : ทั้งนี้ราคารับทำบัญชียังประเมินตามความซับซ้อนของธุรกิจ

**หมายเหตุ : เอกสาร 1 บิล หมายถึงรายการค้าที่เกิดขึ้น เช่น บิลใบเสร็จ, บิลซื้อ,บิลขาย เป็นต้น

บริการรับทำบัญชีครบวงจร

accounting cycle

บริการครบวงจร

รับทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบ ตรวจสอบบัญชี นำส่งงบการเงิน จบในที่เดียว

 • มีผู้ทำบัญชีขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีให้
 • มีผู้ตรวจสอบบัญชี ที่มีประสบการณ์สูง
 • ให้คำแนะนำ ปรึกษาช่วยแก้ปัญหา ด้านบัญชี และภาษี
 • ช่วยเป็นตัวแทนเข้าพบกรมสรรพากร (กรณีที่มีปัญหา) ด้านภาษี

คำถามที่พบบ่อย

ราคารับทำบัญชีจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ปริมาณเอกสาร ความซับซ้อนของธุรกิจ ทั้งนี้ลูกค้าทุกท่านจะได้รับราคาที่เหมาะสมกับปริมาณงาน

ปกติแล้วลูกค้าจะเป็นคนส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้สำนักงาน สำหรับในเขตกรุงเทพฯ ก็จะมีลูกค้าบางท่านนำเอกสารมาส่งที่ Office ในเขตกรุงเทพฯหากลูกค้าท่านไหนไม่สะดวกในการจัดส่งเอกสารสามารถแจ้งทางเราได้ เราสามารถจัดหาคนรับส่งเอกสารให้ได้

สำหรับในต่างจังหวัดลูกค้าเป็นผู้ส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาให้เรา นอกจากนี้แล้วเนื่องจากเรามีแฟรนไชส์ที่อยู่ในต่างจังหวัด จึงทำให้การรับส่งเอกสารสะดวกมากขึ้นด้วย

ใช่! นอกจากรับทำบัญชีแล้วเรายังให้บริการรับตรวจสอบบัญชีด้วย เนื่องจากบริษัทเรามีผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้บริหาร จึงทำให้ท่านไม่ต้องหาผู้ตรวจสอบบัญชีเมื่อถึงตอนสิ้นปี ท่านสามารถใช้บริการตรวจสอบบัญชีกับเราได้เลย

ใช่! เราให้บริการวางระบบบัญชีด้วย เรานำระบบบัญชีที่มีคุณภาพที่จะช่วยควบคุมข้อมูลภายในให้ถูกต้องครบถ้วน ทันต่อการบริหาร และเรายังมีโปรแกรมบัญชี ERP ใช้งานแบบ Online บน Cloud ทำงานได้ทุกที่ เป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสูงในราคาเหมาะสม เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าใช้ในองค์กรของท่าน เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อก้าวนำคู่แข่งอย่างรวดเร็ว

สำหรับลูกค้าที่ทำบัญชีกับเรา เราเป็นตัวแทนช่วยเข้าพบกรมสรรพากร ในกรณีที่ท่านมีปัญหาด้านบัญชีภาษี เพื่อช่วยให้คำแนะนำเป็นตัวแทน เจรจาหาข้อยุติทางด้านภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยคลายความกังวลให้กับผู้ประกอบการ

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานในด้านบัญชี ภาษี กว่า 25 ปี ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญ เมื่อลูกค้าทำบัญชีกับเรา สิ่งที่ไม่ถูกต้องเราจะให้คำแนะนำพร้อมวิธีการแก้ปัญหา ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าจะไม่มีปัญหาด้านบัญชี ภาษี และค่าปรับที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน