รับดูแลเว็บไซต์ WordPress ดูแลเว็บครบวงจร

หมดปัญหาเรื่องเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล อัพเดทระบบปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน เว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ขายสินค้าออนไลน์ —->>ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์

รับดูแลเว็บไซต์ WordPress ดูแลเว็บไซต์องค์กร, บริษัท, ขายสินค้าออนไลน์ (e-commerce) อัพเดทเว็บไซต์ อัพเดทข้อมูล แก้ปัญหา ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ ไม่ว่าจะเป็นงาน

•อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์
•สำรองข้อมูลเว็บไซต์
•แก้ไขเว็บไซต์ / ออกแบบดีไซน์เว็บ
•อัพเดทข้อมูล เพิ่มหน้า เพิ่มรูปภาพ เพิ่ม Video อื่นๆ
•เพิ่มบทความ
•เพิ่มเนื้อหา บริการ สินค้า (e-commerce)
•ปรับแต่งความเร็ว (Page Speed)
•ปรับแก้ไขเว็บไซต์ให้รองรับ SEO
•แก้ไขป้องกัน ไว้รัสบนเว็บไซต์
•เชื่อมเว็บไซต์ไปยัง Google
•แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์ WordPress/รายเดือน

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ WordPress ที่ต้องการดูแล ปรับแต่งแก้ไขเพิ่มเนื้อหาในแต่ละเดือนที่ต้องการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอด

แพ็กเกจที่ 1 ค่าบริการ 1,490 บาท/เดือน

1.1 อัพเดทระบบเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
1.2 เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 1 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป )
1.3 ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
1.4 สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 1 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
1.5 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ (ปัญหาที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้)
1.6 เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 1 เรื่อง/เดือน *ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
1.7 เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
1.8 ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
1.9 ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

แพ็กเกจที่ 2 ค่าบริการ 2,490 บาท/เดือน

2.1 อัพเดทระบบเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
2.2 เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 3 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป หมายเหตุ: ในส่วนนี้สามารถใช้สิทธิเวลารวมเต็มชั่วโมงแทนจำนวนครั้งได้ เมื่อใช้ครบชั่วโมงจำนวนครั้งก็หมดไปในเดือนนั้น)
2.3 ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
2.4 สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 3 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
2.5 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ (ปัญหาที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้)
2.6 เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 3 เรื่อง/เดือน *ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
2.7 เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
2.8 ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
2.9 ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

แพ็กเกจที่ 3 ค่าบริการ 2,990 บาท/เดือน

3.1 อัพเดทระบบเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอินเว็บไซต์ ) (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
3.2 เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (ลูกค้าเป็นผู้แจ้งให้ดำเนินการทุกครั้ง ไม่เกิน 4 ครั้ง/ต่อเดือน/ ไม่เกิน 1 ชั่วโมง/ครั้ง/หากไม่แจ้งใช้บริการในเดือนสิทธิในเดือนนั้นถือว่าสิ้นสุดไป หมายเหตุ: ในส่วนนี้สามารถใช้3สิทธิเวลารวมเต็มชั่วโมงแทนจำนวนครั้งได้ เมื่อใช้ครบชั่วโมงจำนวนครั้งก็หมดไปในเดือนนั้น)
3.3 ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
3.4 สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 4 ครั้ง/เดือน (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
3.5 แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ (ปัญหาที่อยู่ภายใต้การควบคุมได้)
3.6 เพิ่มบทความลงเว็บไซต์ 4 เรื่อง/เดือน *ลูกค้าเป็นผู้จัดทำบทความมาให้ (ดำเนินการประจำตามวันเวลากำหนดไว้)
3.7 เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
3.8 ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
3.9 ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!

ค่าบริการดูแลเว็บไซต์รายปี

เหมาะสำหรับเว็บไซต์ ที่ไม่ต้องการอัพเดทข้อมูลบ่อยครั้ง แต่ต้องการทีมงานคอยดูแลเพื่อไม่ให้เว็บไซต์เกิดปัญหา
แพ็กเกจรายปี 10,000 บาท/ปี
•อัพเดทระบบเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี (อัพเดท WordPress ธีม ปลั๊กอิน)
•เพิ่มแก้ไข เนื้อหา รูปภาพเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี
•ป้องกันไวรัส รวมถึงกู้คืนกรณีเว็บล่ม
•สำรองข้อมูลเว็บไซต์ 3 ครั้ง/ปี
•แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์
•แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ตลอดการใช้บริการ
•เชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Search Console
•ติดตั้ง และปรับแต่ง SEO ให้อันดับเว็บไซต์ดีขึ้น
•ปรึกษาเกี่ยวกับเว็บไซต์ฟรี!
หมายเหตุ: *รายละเอียดเพิ่มเติมที่ลูกค้าต้องการ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมก่อนได้
*ค่าบริการรับดูแลเว็บไซต์ข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

เหตุผลที่ควรใช้บริการดูแลเว็บไซต์กับเรา

•หมดปัญหาเรื่องเว็บไซต์
•ช่วยให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
•เว็บไซต์ปลอดภัย ป้องกันและกู้คืนเว็บไซต์กรณีเกิดปัญหา
•เว็บไซต์อัพเดทอยู่ตลอด ทันสมัยตอบโจยท์ธุรกิจ
•มีทีมงานมืออาชีพให้บริการ และให้คำปรึกษาแนะนำ
•ค่าบริการเหมาะสม คุ้มค่า

รายละเอียดเพิ่มเติม

“บริการด้วยทีมงานมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์”
รวดเร็ว ทันเวลา ราคาเหมาะสม

บริการประทับใจ ยินดีให้คำปรึกษา!

สนใจบริการรับดูแลเว็บไซต์

โทร: 0816487459
LINE ID: @greenprokspacc
E-mail: surapa@greenproksp.com